Villkor

Bokningsvillkor

När du betalar din anmälningsavgift accepterar du nedanstående villkor.

Hur bokar jag en förarutbildning?

En utbildning hos Ride Nordic bokar du genom att fylla i bokningsformuläret på hemsidan. Du kan också boka vi telefon eller Email.

Anmälningsavgift och slutlikvid

Efter din bokning skickar vi en bekräftelse på mail. I mailet framgår hur du betalar anmälningsavgiften på 3 000 SEK. Denna ska betalas inom 3 dagar efter erhållen bekräftelse för din plats inte ska bli avbokad. Slutlikviden ska erläggas senast 90 dagar innan utbildningsstart. Vid bokning senare än 90 dagar innan utbildningsstart ska hela utbildningens kostnad erläggas inom 3 dagar för att din plats inte ska bli avbokad.

Körkort

För att delta på våra utbildningar måste du inneha ett giltigt körkort för tung motorcykel (A).

Avbokning av utbildning

Avbokning ska göras snarast då hinder för utbildningen uppkommer.

Vad kostar det om jag måste avboka min utbildning?

Vid avbokning mer än 90 dagar före utbildningsstart skall deltagaren erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
Avbokning 90-45 dagar före utbildningsstart, kostnad 50% av utbildningens kostnad.
Avbokning mindre än 45 dagar före utbildningsstart, kostnad 100% av utbildningens kostnad.

Ändring av bokad utbildning

Ändringar som innebär annat utbildningsdatum eller utbildningstyp är att betrakta som avbeställning och ny beställning.

Vad gäller om utbildningen blir inställd?

Om Ride Nordic väljer att ställa in utbildningen återbetalas 100% av kostnaden. Detta meddelas vanligtvis minst 30 dagar innan utbildningsstart, men kan ske så sent som 7 dagar innan. Ride Nordic kan inte hållas ansvariga för eventuella övriga förlorade kostnader, som te.x. biljetter, hotell etc. i samband med inställd utbildning.

Försäkring

Deltagaren är skyldig att ha egen sjuk- och olycksfallsförsäkring som täcker motorcykelkörning.

Skador & försäkring motorcyklar

Våra motorcyklar är väl skyddade av motorbågar, kraftiga hasplåtar, kylarskydd, strålkastarskydd osv. Mindre repor och skav (om du t.ex. tappar motorcykeln) debiteras vanligtvis inte. Om du orsakar en skada som gör att vi måste byta delar betalar du för de skadade skadade delarna.
Om du orsakar en större skada är självrisken 30 000 SEK. Om du väljer till självriskeliminering (kostnad för denna framgår  i bokningen) sänker du den maximala självrisken från 30 000 SEK till 0 SEK.

Programändringar

Ride Nordic förbehåller sig rätten att göra ändringar av uppgifter i broschyrer och på hemsidan utan vidare tillkännagivande. Ride Nordic förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för utbildningen utan vidare tillkännagivande.

Hemsidor

Vi garanterar ej riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Ride Nordic egen. Det gäller även länkar till andra sidor.

Reklamationsfrist

Krav på prisavdrag eller skadestånd ska framställas till Ride Nordic så snart som möjligt och senast två månader efter genomförd utbildning.

vår dataskyddspolicy (GDPR)

Hantering av uppgifter
Personuppgifterna är tillgängliga för de som arbetar med kundrelaterade data och marknadsföring hos Ride Nordic. Vidare kan uppgifter som leveransadress och beställda produktartiklar skickas vidare till våra leverantörer i de fall vi skickar från extern part. Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av personuppgifter och känsliga personuppgifter. För att ha en giltig bokföring kan vissa uppgifter enligt lag inte alltid raderas.

Ändring eller radering av personuppgifter
Har du tidigare gett oss samtyckte att samla in och lagra dina personuppgifter så har du rätt att kontakta oss för att återkalla detta. Det går utmärkt att kontakta oss via mejl om du har en förfrågan som avser personuppgifter. Kontakta i så fall oss från den e-post du tidigare har använt dig av när du har besökt oss, alternativt vill vi att du på annat sätt kan identifiera dig för att säkerställa din identitet.

Notera att du alltid har rätt att klaga till Datainspektionen om ni anser att vi brister i vår hantering av personuppgifter, men givetvis är vi tacksamma om ni i första hand kan kontakta oss så att vi har möjlighet att förbättra oss.

Åtgärdsplan
Om vi misstänker att något har inträffat som berör personuppgifter, exempelvis en intrångsattack mot en databas så kommer Datainspektionen att meddelas inom 72 timmar tillsammans med följande information:
Vilka uppgifter som berörts
Antalet det berör
Potentiella konsekvenser
Vidtagna åtgärda och planerade åtgärder
Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker som exempelvis id-stöld, bedrägerier eller diskriminering så kommer även de drabbade att bli informerade. Om vi ej anser att en sådan risk förekommer görs en bedömning från fall till fall huruvida den drabbade ska bli informerad och i så fall vilken metod som ska användas. Alla incidenter som berör personuppgifter kommer att dokumenteras.

Personuppgiftshantering gällande offert, avtal, kundmöten och beställning
Personuppgifter och relaterad information som kan samlas in vid offert, avtal, kundmöten och beställning:
Förnamn
Efternamn
Adress
Telefonnummer
E-post
Personnummer
Personuppgifter och relaterad information om en order eller offert lagras i vårt ekonomisystem med syfte att följa bokföringslagen samt för att upprätthålla en affärsrelation mellan kund och Ride Nordic. Personuppgifter som är kopplade till beställningar i vårt ekonomisystem lagras i minst 7 år enligt bokföringslagen.

Besökare som registrerat sig för nyhetsbrev på hemsidan och kunder som handlat produkter eller upplevelser av oss registreras i vårt onlinebaserade nyhetsbrevsprogram. Syftet är att kunna skicka nyhetsbrev och riktade erbjudanden. Informationen i detta system lagras av Paloma, Åsgatan 63, 776 31 Hedemora. Detta system innehåller endast email-adress, om du själv inte registrerat även namn vid registrering på våra hemsidor. Vi anser att du so handlar/har handlat av oss har ett grundläggande intresse för våra produkter/tjänster och att vi har en kundrelation. Det finns alltid en länk längst ned i våra nyhetsbrev för de som önskar att avregistrera sig från våra utskick.

Uppgifterna för en order samlas primärt in via det formulär som användaren själv fyller i på kassasidan o webshoppen, men kan även ske via e-post, formulär på hemsidan eller i vissa fall telefon.

Leverantörer
Personuppgifter som är relaterade till leverantörer sparas i vårt ekonomisystem i syfte att kunna upprätthålla en affärsrelation mellan leverantören och Ride Nordic. Informationen används för att kunna kommunicera med leverantören och berör främst beställningar och priser. Informationen sparas så länge som vi anser oss ha en kundrelation eller till dess ett avtal löpt ut. Personuppgifter och relaterad information som vi lagrar gällande leverantörer:
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Företagsnamn
Företagsadress
E-post
Hemsida
Organisationsnummer
Bankgiro/plusgiro

Cookies
Vi använder oss av Google Analytics. Det är ett statistikverktyg som används för att analysera hur våra besökare använder sidan. Det innebär att information samlas in om vilka sidor du besöker, antalet klick och liknande information. IP-adress och personlig information anonymiseras automatiskt av Google för att inte göra en användare identifierbar. Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies så tolkar vi det som att du samtycker till att vi får placera cookies på din dator. Du kan själv ändra detta genom att inte tillåta cookies i webbläsaren.

Ride Nordic reserverar sig för eventuella tryckfel/skrivfel samt pris- och programändringar.