Villkor

Resevillkoren

När du betalar din anmälningsavgift accepterar du nedanstående villkor.

Resegaranti hos kammarkollegiet

Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ha resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer. Garantins storlek kan variera under året beroende på när resorna arrangeras. Här kan du kontrollera att vi har ställt en resegaranti till Kammarkollegiet: (sök på org.nr. 556988-8885)

Kontrollera vår resegaranti

Hur bokar jag en resa med Ride Nordic?

En resa med Ride Nordic bokar du genom att fylla i bokningsformuläret på hemsidan. Du kan också boka på telefon eller via Email.

Anmälningsavgift och slutlikvid

Efter din bokning skickar vi en bekräftelse på mail. I mailet framgår hur du betalar anmälningsavgiften på 10 000 SEK per deltagare. Denna ska betalas inom 7 dagar efter erhållen bekräftelse för din plats inte ska bli avbokad. Slutlikviden ska erläggas senast 90 dagar innan resans start. Vid bokning senare än 90 dagar innan resa  ska hela utbildningens kostnad erläggas inom 3 dagar för att din plats inte ska bli avbokad.

Flygbiljetter

Flyg till destinationen ingår ej i resans pris utan bokas och betalas av deltagaren själv. Det är också deltagarens ansvar att meddela Ride Nordic när denne beräknas anlända till flygplatsen. Transfer från/till flygplatsen ingår vanligtvis i resans pris om annat ej anges.

Pass

Alla deltagare måste ha ett giltigt pass. Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter planerad hemkomst.

Körkort

För att som förare kunna delta på våra resor måste du inneha och visa upp giltigt körkort för tung motorcykel (A).

Avbeställning av resa

Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer.

Vad kostar det om jag måste avboka?

Vid avbokning mer än 90 dagar före resans start skall deltagaren erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
Avbokning 90-45 dagar före resans start, kostnad 50% av resans pris.
Avbokning mindre än 45 dagar före resans start, kostnad 100% av resans pris.

Vad gäller om resan blir inställd?

Om Ride Nordic väljer att ställa in resan återbetalas 100% av kostnaden. Detta meddelas vanligtvis minst 90 dagar innan utbildningsstart, men kan ske så sent som 7 dagar innan. Ride Nordic kan inte hållas ansvariga för eventuella övriga förlorade kostnader, som te.x. biljetter, hotell etc. i samband med inställd resa.

ändringar av bokad resa

Ändringar som innebär annat resmål eller nytt datum är att betrakta som avbeställning och ny beställning.

Ändring av priset

Ride Nordic har rätt att höja resans pris om kostnadsökningar skett på grund av ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar, avgifter eller ändringar i växelkurser. Prishöjningen meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall även tas ut senare, dock senast 45 dagar före avresa.

Reseförsäkring

Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring som även täcker motorcykelkörning och eventuell hemtransport. Bevis på sådan ska kunna visas upp på anfordran.

SKADOR & FÖRSÄKRING MOTORCYKLAR

Våra motorcyklar är väl skyddade av Touratech-motorbågar, kraftiga hasplåtar, kylarskydd, strålkastarskydd osv. Mindre repor och skav (om du t.ex. tappar motorcykeln) debiteras vanligtvis inte. Om du orsakar en skada som gör att vi måste byta delar får du helt enkelt betala för den skadade delen, varken mer eller mindre. Bryter du till exempel av ett kopplingshandtag betalar du för ett kopplingshandtag.
Alla våra motorcyklar är helförsäkrade och om du orsakar en större skada är självrisken 30 000 SEK. Om du väljer till självriskeliminering (kostnad för denna framgår i bokningen) sänker du den maximala självrisken från 30 000 SEK till 0 SEK.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar alla våra kunder att se över vilket skydd man har genom sin hemförsäkring. Vanligtvis finns där ett avbeställningsskydd som täcker hela beloppet eller en viss summa. Om inte denna försäkring täcker hela beloppet finns ibland en möjlighet att uppgradera detta hos försäkringsbolaget.

Tidtabeller

Ride Nordic kan ej ansvara för eventuella tidtabellsändringar. Tag därför för vana att alltid kontrollera med det aktuella flygbolaget och återbekräfta din platsreservation. Ride Nordic ansvarar inte för eventuellt missat flyg beroende på ändrade tidtabeller eller försenat flyg.

Bagage

Om ditt bagage blir skadat eller kommer bort under resan, måste du omedelbart vid ankomst till flygplatsen rapportera detta. Att så skett är en förutsättning för att ev. ersättningsanspråk ska kunna behandlas. Flygbolagen har egna regler för utbetalning som ska täcka ev. inköp av nödvändiga artiklar.

Programändringar

Ride Nordic förbehåller sig rätten att göra ändringar av uppgifter i broschyrer och på hemsidan utan vidare tillkännagivande. Ride Nordic förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan utan vidare tillkännagivande.

Hemsidor

Vi garanterar ej riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Ride Nordic egen. Det gäller även länkar till andra sidor.

Reklamationsfrist

Krav på prisavdrag eller skadestånd ska framställas till Ride Nordic så snart som möjligt och senast två månader efter genomförd resa.

VÅR DATASKYDDSPOLICY (GDPR)

Hantering av uppgifter
Personuppgifterna är tillgängliga för de som arbetar med kundrelaterade data och marknadsföring hos Ride Nordic. Vidare kan uppgifter som leveransadress och beställda produktartiklar skickas vidare till våra leverantörer i de fall vi skickar från extern part. Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av personuppgifter och känsliga personuppgifter. För att ha en giltig bokföring kan vissa uppgifter enligt lag inte alltid raderas.

Ändring eller radering av personuppgifter
Har du tidigare gett oss samtyckte att samla in och lagra dina personuppgifter så har du rätt att kontakta oss för att återkalla detta. Det går utmärkt att kontakta oss via mejl om du har en förfrågan som avser personuppgifter. Kontakta i så fall oss från den e-post du tidigare har använt dig av när du har besökt oss, alternativt vill vi att du på annat sätt kan identifiera dig för att säkerställa din identitet.

Notera att du alltid har rätt att klaga till Datainspektionen om ni anser att vi brister i vår hantering av personuppgifter, men givetvis är vi tacksamma om ni i första hand kan kontakta oss så att vi har möjlighet att förbättra oss.

Åtgärdsplan
Om vi misstänker att något har inträffat som berör personuppgifter, exempelvis en intrångsattack mot en databas så kommer Datainspektionen att meddelas inom 72 timmar tillsammans med följande information:
Vilka uppgifter som berörts
Antalet det berör
Potentiella konsekvenser
Vidtagna åtgärda och planerade åtgärder
Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker som exempelvis id-stöld, bedrägerier eller diskriminering så kommer även de drabbade att bli informerade. Om vi ej anser att en sådan risk förekommer görs en bedömning från fall till fall huruvida den drabbade ska bli informerad och i så fall vilken metod som ska användas. Alla incidenter som berör personuppgifter kommer att dokumenteras.

Personuppgiftshantering gällande offert, avtal, kundmöten och beställning
Personuppgifter och relaterad information som kan samlas in vid offert, avtal, kundmöten och beställning:
Förnamn
Efternamn
Adress
Telefonnummer
E-post
Personnummer
Personuppgifter och relaterad information om en order eller offert lagras i vårt ekonomisystem med syfte att följa bokföringslagen samt för att upprätthålla en affärsrelation mellan kund och Ride Nordic. Personuppgifter som är kopplade till beställningar i vårt ekonomisystem lagras i minst 7 år enligt bokföringslagen.

Besökare som registrerat sig för nyhetsbrev på hemsidan och kunder som handlat produkter eller upplevelser av oss registreras i vårt onlinebaserade nyhetsbrevsprogram. Syftet är att kunna skicka nyhetsbrev och riktade erbjudanden. Informationen i detta system lagras av Paloma, Åsgatan 63, 776 31 Hedemora. Detta system innehåller endast email-adress, om du själv inte registrerat även namn vid registrering på våra hemsidor. Vi anser att du som handlar/har handlat av oss har ett grundläggande intresse för våra produkter/tjänster och att vi har en kundrelation. Det finns alltid en länk längst ned i våra nyhetsbrev för de som önskar att avregistrera sig från våra utskick.

Uppgifterna för en order samlas primärt in via det formulär som användaren själv fyller i på kassasidan i webshoppen, men kan även ske via e-post, formulär på hemsidan eller i vissa fall telefon.

Leverantörer
Personuppgifter som är relaterade till leverantörer sparas i vårt ekonomisystem i syfte att kunna upprätthålla en affärsrelation mellan leverantören och Ride Nordic. Informationen används för att kunna kommunicera med leverantören och berör främst beställningar och priser. Informationen sparas så länge som vi anser oss ha en kundrelation eller till dess ett avtal löpt ut. Personuppgifter och relaterad information som vi lagrar gällande leverantörer:
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Företagsnamn
Företagsadress
E-post
Hemsida
Organisationsnummer
Bankgiro/plusgiro

Cookies
Vi använder oss av Google Analytics. Det är ett statistikverktyg som används för att analysera hur våra besökare använder sidan. Det innebär att information samlas in om vilka sidor du besöker, antalet klick och liknande information. IP-adress och personlig information anonymiseras automatiskt av Google för att inte göra en användare identifierbar. Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies så tolkar vi det som att du samtycker till att vi får placera cookies på din dator. Du kan själv ändra detta genom att inte tillåta cookies i webbläsaren.

Ride Nordic reserverar sig för eventuella tryckfel/skrivfel samt pris- och programändringar